Objektivně - subjektivně
2019 - 2021

Série vychází z mé zkušenosti z prostředí právnické fakulty a právních kanceláří. Tuto zkušenost sdílím ve více formách, přičemž jsem se pokusila zde zastoupit ukázky každé z nich- od klasického závěsného obrazu, přes videoart a performance, objekty až po práci se zvukem. Obsahově je často podnětem otázka, co to znamená být někdo a proč je tím naše společnost regulérně postižená. Dále je tu myšlenka kolektivní halucinace právního řádu, který tvoří jakýsi paralelní vesmír života běžných lidí, zatímco pro jiné (rozumějte pro právníky), se stává filtrem skrz který prožávají svou každodenní zkušenost.

Člověk je nedotknutelný, kombinovaná technika na sololitu, 100×100 cm, 2019

Koláž, kombinovaná technika na sololitu, 100×150 cm, 2019

Koláž, kombinovaná technika na sololitu, 40×70 cm, 2019

Máj, koláž akryl na sololitu, 120×150 cm, 2020

Zvuková koláž básně Máj a právní úpravy SJM, 2020

Klauzurní práce na FDULS, kombinovaná technika na sololitu, 200×150 cm, 2019

Site specific kaleidoskopy, 2020

Pohled do kaleidoskopu

Toaletní papír z insolvenčního zákona, 2020

Řád, performance, 8 minut, 2021

2021 © Barbara Novorodá
web by Burasite